Tjänster

Kroppsanalys

Analysera din kroppssammansättning

Är du intresserad av att veta exakt hur mycket av din kropp som består av vätska, muskler och fett? Det kan vi på KOMiFORM hjälpa till med. Med hjälp av avancerad teknik mäter vi allt från BMI till fettprocent.

Förutom dina nuvarande värden får du även information om rekommenderad och önskvärd fettprocent och fettmassa. Mätvärdena ger dig en snabb och tydlig överblick över din fysiska status just nu.

En enkel och tillförlitlig mätning
Allt du behöver göra är att stå barfota på en våg samtidigt som du håller i handtag med elektroder.

Analysresultatet visar bl a:

  • BMI
  • BMR
  • TBW
  • Fettmassa och fettprocent
  • Muskelmassa
  • Visceralt fett
Utökad info

Du som vill veta mer om resultatet av en kroppsanalysvägning

Förklaring till mätvärden vid en kroppanalysvägning

Vad visar vågen:

Kroppsfettprocent är andelen fett till den totala kroppsvikten. Kroppsfettmassa är den faktiska vikten av fett i kroppen.
Kroppsfett är inte bara av ondo utan är viktigt för att upprätthålla kroppstemperaturen, dämpa belastningen på leder och att skydda inre organ.
Den energi eller kalorier som vår kropp behöver kommer från det vi äter och dricker. Energi förbränns genom fysisk aktivitet och att upprätthålla allmänna kroppsfunktioner. Om du konsumerar samma antal kalorier som du förbränner omvandlas alla kalorier till energi. Men om du konsumerar mer än du förbränner lagras överflödiga kalorier i fettceller. Om detta lagrade fett inte konverteras till energi senare, skapar det ett skadligt överskott av kroppsfett.
För mycket fett kan skada din långsiktiga hälsa. Att minska överskottet av kroppsfett har visat sig direkt minska risken för metaboliska sjukdomar så som t.ex. högt blodtryck, hjärtsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancerformer.
För lite kroppsfett kan under senare tid i livet leda till osteoporos, möjlig infertilitet och oregelbundna menstruationsperioder.
Kroppsfettsprocent är ett av de viktigaste värdena att titta på vid en kroppsanalysvägning. Fettprocentvärdet är tillgängligt för alla från åldern 5 till 99 år.

En kroppsanalysvägning hos KOMiFORM visar fettprocent och fettmassa för hela kroppen men även uppdelat på respektive arm och ben och får bålen.

Visceralt fett är beläget djupt i bukområdets innersta, det omger och skyddar livsviktiga organ. Det är ett mycket viktigt värde.

Även om din vikt och kroppsfett förblir konstant, så när du åldras förändras fördelningen av fett och det har en benägenhet att förflytta sig till bukområdet. Att säkerställa att du har en sund nivå av visceralt fett minskar direkt risken för vissa metabola sjukdomar som olika former av hjärtsjukdom och högt blodtryck. En sund nivå av viceralt fett kan försena uppkomsten av typ 2-diabetes.Värden mellan 12-59 visar på ökat viceralt fett och ökad risk att utveckla metabola sjukdomar medan värde 1-12 i stigande grad visar godkänt värde, ju lägre desto bättre.En lågviktig, eller normalviktig person kan ha ett högre viceralt fett och en ökad risk att utveckla metabola sjukdomar än en person med övervikt – så bara för att man inte har övervikt betyder det faktiskt inte alltid att man är hälsosammare, lever hälsosammare, är friskare eller mår bättre…..

Muskelmassa inkluderar skelettmusklerna, tvärstrimmiga muskler så som hjärt- och matsmältningsmuskler samt vattnet i dessa muskler.
Muskler fungerar som en motor för att förbränna energi. När din muskelmassa ökar, ökar hastigheten när du förbränner energi (kalorier) vilket accelererar din basala metabolism (BMR) och hjälper dig att minska överskottet av kroppsfett och gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt.
Om du tränar hårt ökar din muskelmassa och det kan öka din totala kroppsvikt. Det är därför det är viktigt att göra dina mätningar regelbundet för att se påverkan på din muskelmassa av ditt träningsprogram. 

Vid viktnedgång är detta ett viktigt värde att ha koll på, minskar muskelmassan går du ner i vikt på fel sätt och justeringar måste göras.
En kroppsanalysvägning hos KOMiFORM visar segmental muskelmassa för fem kroppssegment: centralt i buken, armar och ben.

Övervakning av muskelmassan i var och en av dina armar och ben och centralt i bukområdet hjälper dig att se och förstå effekterna av ditt träningsprogram över tid. Du kan också använda den här informationen för att korrigera muskelobalanser och undvika skador.

BMI Body Mass Index, är ett standardiserat förhållande mellan din längd och vikt, och används som en allmän indikator för hälsa.

Din BMI kan beräknas genom att dela din vikt (i kilo) med kvadraten på din längd (i meter).
BMI har stark begränsning gällande bedömning på individnivå och vi lägger ingen större vikt på detta värde.

TBW Total kroppsvätska/vatten är den totala mängden vätska i kroppen uttryckt i procent av totalvikt.

Vatten är en viktig del av att hålla sig frisk och över hälften av kroppen består av vätska. Den reglerar kroppstemperatur och hjälper till att eliminera slaggprodukter. Du förlorar vätska kontinuerligt genom urin, svett och andning, så det är viktigt att ha ett jämnt flöde.
Mängden vätska som behövs varje dag varierar från person till person och påverkas av klimatförhållanden och hur mycket fysisk aktivitet du gör. Att vara ”välvätskad” stöttar dina cellers mående, påverkar din koncentrationsförmåga, sportprestanda och allmänna välbefinnande.
Om du tänker dig en bild av ebb och flod, hur ser botten ut (allt torkat skräp syns) vid ebb (för lite vätska) och flod (flödande vätskemängd) får du en enklare bild av hur viktigt det är att dricka bra och tillräckligt med vatten.
Utöver den vätska du får i dig via det du äter rekommenderar experter att du dricker minst 1,9 liter vätska om dagen, helst rent vatten. Vattnet kan smaksättas med naturliga ämnen så som t.ex. lime, citron, bär eller frukt. Kaffe och svart te är vätskedrivande och ökar således mängden vatten du behöver. Om du tränar är det viktigt att öka ditt vätskeintag för att säkerställa topp-prestanda hela tiden.

Det genomsnittliga TBW (Total Body Water) procentområdet för en frisk person är: Kvinna 45-60% och man 50-65%.

BMR (Basal Metabolic Rate) Vår basalmetabolism kan enkelt beskrivas som den mängd energi vi behöver för att hjärta, lungor och andra organ i kroppen ska fungera.
BMR är med andra ord ett mått på hur mycket energi man gör av med (förbränner) under 24 timmar i absolut vila.