KOMiFORM Linköping

Labbtester

För att kunna ställa en korrekt funktionsmedicinsk diagnos är labbtester ett ovärderligt hjälpmedel. Det ger bättre förutsättningar för att skapa ett korrekt behandlingsprogram.

I samband med Intromötet bestämmer vi gemensamt om och i så fall vilket/vilka labbtest dom behöver genomföras.

Labbtesterna hjälper oss att ge dig bästa möjliga förutsättningar. Du betalar ett självkostnadspris för testerna och vi gör det alltså inte för ekonomisk vinning.

 

Alla tester utom ”Blodprofil” beställer vi och du får testpaketet hemskickad med posten. Du tar själv provet hemma (oftast urin eller ”stick i fingret”) och skickar sedan testerna direkt till labbet. Labbet skickar sedan testresultatet direkt till oss på KOMiFORM. Testet som heter Blodprofil måste du boka in själv på werlabs.se och du får en rabattkod av oss.
 
Du kan köpa testerna utan konsultation men måste då boka tjänsten ”Teståterkoppling". Vid teståterkopplingen går vi igenom och analyserar resultaten. Du får sedan enklare råd om hur du kan förbättra värdena. Vill du ha en djupare utredning hänvisar vi till något av våra paket.

Nedan ser du en lista på några av de vanligaste testerna. Klicka på testnamnet så ser du ett exempel på provsvar.

Följ oss på sociala medier!