KOMiFORM Linköping

Våra konsultationer och efterföljande behandlingsupplägg bygger på evolutions- och funktionsmedicinska grundprinciper för kost, närings, tränings och livsstil och skräddarsys efter vad din berättelse, hälsoenkät och eventuella labbtester visar. Oavsett vilken konsultationstjänst du bokar får du träffa Tommy som är vår certifierade funktionsmedicinska hälsocoach.

Allt börjar med ett intromöte

Oavsett behov så börjar allt med ett intromöte. Du bokar och betalar här på hemsidan för ett intromöte, men ett intromöte förpliktigar inte till någon fortsättning. På intromötet erhåller du en behovsanalys, genomför en kroppsanalysvägning (ej vid videomöte eller telefonmöte) får en översiktlig vägledning. Beroende på behov erbjuds du antingen ett paket för kost- och livsstilskonsultation eller ett paket för funktionsmedicinsk konsultation. Väljer du att gå vidare med ett konsultationspaket bestäms vilka labbtester (vid funktionsmedicinskt konsultationspaket) och formulär du bör göra för att få ett så noggrant och detaljerat kost-, närings-, livsstils- och behandlingsprotokoll som möjligt.

Vi vill poängtera att våra behandlingar inte ersätter de råd och medicinering du fått av din läkare. Om du efter en konsultation känner behov av att ändra din medicinering måste du ALLTID först konsultera din läkare.

Alla konsultationer kan utföras på plats i Linköping eller via video/telefon och självklart följer vi GDPR-lagarna för personuppgifter.

Vad innebär en kost- och livsstilskonsultation?

Tjänsten vänder sig till dig som har svårt att gå ner eller upp i vikt. Och/eller till dig som vill komma ur ett sockerberoende, förebygga sjukdomar, balansera kroppen, stötta kroppsliga funktioner, optimera välmåendet och maximera din fysiska och/eller mentala potential. Den vänder sig också till dig som vill ha hjälp med din motivation till att finna nya livsstilsvanor, till att bryta gamla mönster och få stöd för förändringsarbetet.
En kost- och livsstilskonsultation ger dig de bästa individuellt skräddarsydda råden.

Vad innebär en funktionsmedicinsk konsultation?

Denna tjänst vänder sig till dig som vill ha hjälp med att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa och utifrån detta finna ett lämpligt behandlingsupplägg. Konsultationens syfte är att ge dig de bästa och individuellt skräddarsydda råden för att helt eller delvis läka kroniska sjukdomar med fokus på mag-tarmbesvär, trötthet och inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar.
Ett funktionsmedicinskt åtgärdspaket bygger på att du har motivationen att själv vara delaktig och aktiv i läkningsprocessen.
För ett framgångsrikt åtgärdspaket krävs ofta ett eller flera labbtester som komplement till hälsoenkät och samtal. Vid det obligatoriska Intromötet har vi tillsammans valt ut vilka test som är relevanta för just Dig. Under träff 1 går vi igenom analyssvaren från dina labbtest.

Ett urval av de tester som kan vara aktuella ser du HÄR (vi säljer dessa tester till självkostnadspris och är alltså inget jag ekonomiskt tjänar på).

Ett framgångsrikt åtgärdspaket förutsätter följande:

-Du är intresserade av att upptäcka den underliggande orsaken till dina problem, snarare än att bara dämpa symptom.
- Du har inställningen att det är du själv och inte doktorn som skall fixa din hälsa.
- Du kan tänka sig att spela en aktiv roll i din egen läkningsprocess.
- Du är villig att utföra de labbtester som är nödvändiga för ett framgångsrikt åtgärdspaket.
- Du är villig att arbeta långsiktigt för att stödja hälsa och välbefinnande.

Exempel på sjukdomar och sjukdomstillstånd som kan lindras och kanske helt läkas genom ett funktionsmedicinskt behandlingsupplägg:

 • Sköldkörtelproblem
 • Hudåkommor
 • Hormonell obalans
 • Autoimmun sjukdom
 • Metabolt syndrom
 • Mag-tarmbesvär / IBS / IBD
 • Nedstämdhet
 • Reumatoid atrit
 • Trötthet
 • Sömnbesvär
 • Diabetes
 • Migrän
 • PMS
 • SIBO / SIFO / Dysbios
 • Fibromyalgi
 • ME / CFS
 • Multipel skleros (MS)
 • Kärlkramp

Detta är våra konsultationspaket:

Intromöte, 60 min, 800 kr
Allt börjar med det obligatoriska Intromötet.

Vid itromötet kommer vi gemensamt fram till vilket konsultationspaket som passar dig bäst.
Vi erbjuder tre olika paket:

1. Kost- och livsstilskonsultation enskild, 2 400 kr.
2. Kost- och livsstilskonsultation par, 3 200 kr.
3. Funktionsmedicinsk konsultation enskild, 4 500 kr.

Alla paket inkluderar:

 • Två längre konsultationsträffar
 • Din personliga häsopärm som innehåller alla dina närings-, kost- och träningsråd samt en massa annan nyttig information.
 • Kroppsanalysvägning (ej vid digital konsultation).
 • Telefånmöte, 15 min, för avstämning mellan träff 1 och träff 2.
 • Fri support/coaching, i 5 månader, via meddelandefunktionen på ditt kaddio-konto. Meddelanden besvaras 2 ggr/vecka (under KOMiFORMs semesterstämgda perioder besvaras meddelanden inom 14 dagar).

 

Uppföljning via telefon, 15 minuter, 300 kr.

Efter en konsultation kan det komma upp frågor och funderingar, boka ett kortare telefonmöte för att få svar. I konsultationspaketen ingår ett telefonmöte mellan träff 1 och träff 2.

Eventuell uppföljning efter konsultationerna

Kost- och livsstilskonsultationer

Avstämning/uppföljning, 30 min:                                                        500 kr.
Avstämning/uppföljning, 60 min:                                                        800 kr.

Funktionsmedicinsk konsultation

Avstämning/Uppföljning, 30 min:                                                       600 kr.
Avstämning/Uppföljning, ev genomgång av nya tester, 60 min:             1000 kr.

 

Förlängd support/coaching

För dig som har behov av förlängd support efter de 5 månader som ingår i konsultationspaketen. 

Kost- och livsstilskonsultationer

Förlängd support, 3 månader:                                                           700 kr.
Förlängd support, 5 månader:                                                          1000 kr.

Funktionsmedicinsk konsultation

Förlängd support, 3 månader:                                                          1000 kr.
Förlängd support, 5 månader:                                                        1500 kr.       

                                   

Följ oss på sociala medier!