KOMiFORM Linköping

Våra konsultationer och efterföljande kost- och livsstilsprogram bygger på evolutions- och funktionsmedicinska grundprinciper för kost, närings, tränings och livsstil och skräddarsys efter vad din berättelse, hälsoenkäter och visar. Du får träffa Tommy som är vår certifierade funktionsmedicinska hälsocoach.

Allt börjar med ett intromöte

Oavsett behov så börjar allt med ett intromöte. Du bokar och betalar här på hemsidan för ett intromöte, men ett intromöte förpliktigar inte till någon fortsättning. Senast dagen efter att du bokat din tid för du ett mejl med en länk till ett digitalt inskrivningsformulär som ska vara ifyllt senast 48 timmar före ditt besök.
På intromötet erhåller du en behovsanalys, genomför en kroppsanalysvägning (ej vid videomöte eller telefonmöte) får en översiktlig vägledning. Efter intromötet erbjuds du ett paket för kost- och livsstilskonsultation. Väljer du att gå vidare med ett konsultationspaket bestäms vilka formulär du bör göra för att få ett så noggrant och detaljerat kost-, närings-, livsstils- och behandlingsprotokoll som möjligt. Du bokar sedan tid för Träff 1 i konsultationspaketet.

Vi vill poängtera att våra behandlingar inte ersätter de råd och medicinering du fått av din läkare. Om du efter en konsultation känner behov av att ändra din medicinering måste du ALLTID först konsultera din läkare.

Alla konsultationer kan utföras på plats i Linköping eller via video/telefon och självklart följer vi GDPR-lagarna för personuppgifter.

OBS! Vi sålde tidigare även ”Funktionsmedicinskt Konsultationspaket”. Men eftersom bokningstrycket på vårt paket för kost- och livsstilskonsultation och paketet "Stora Tarmkollen" är väldigt högt har vi känt oss tvingade att prioritera och frigöra tid för dessa konsultationer, vilket inneburit att vi tyvärr fått stryka det funktionsmedicinska paketet från vårt tjänsteutbud.
Men för dig som redan köpt ett Funktionsmedicinskt konsultationspaket gör det ingen skillnad. Du kan även fortsättningsvis boka ”Träff 2” (om du ännu inte gjort det), telefonavstämning, extra träffar och förlängd support precis som tidigare.

Skriv "VIDEO" i meddelanderutan vid bokning om du önskar konsultation via video.

Vad innebär en kost- och livsstilskonsultation?

Tjänsten vänder sig till dig som har svårt att gå ner eller upp i vikt. Och/eller till dig som vill komma ur ett sockerberoende, förebygga sjukdomar, balansera kroppen, stötta kroppsliga funktioner, optimera välmåendet och maximera din fysiska och/eller mentala potential. Den vänder sig också till dig som vill ha hjälp med din motivation till att finna nya livsstilsvanor, till att bryta gamla mönster och få stöd för förändringsarbetet.
En kost- och livsstilskonsultation ger dig de bästa individuellt skräddarsydda råden.

Detta är våra konsultationspaket:

Intromöte, 60 min, 500 kr
Allt börjar med det obligatoriska Intromötet.
Efter genomfört Intromöte erbjuder vi två olika paket:

1. Kost- och livsstilskonsultation enskild, 3 200 kr.
2. Kost- och livsstilskonsultation par, 3 200 kr.

Båda paketen inkluderar:

  • Två längre konsultationsträffar
  • Din personliga häsopärm som innehåller alla dina närings-, kost- och träningsråd samt en massa annan nyttig information (vid parkonsultation erhåller man en gemensam hälsopärm).
  • Kroppsanalysvägning (ej vid digital konsultation).
  • Telefånmöte, 15 min, för avstämning mellan träff 1 och träff 2.
  • Fri support/coaching, i 5 månader, via meddelandefunktionen på ditt kaddio-konto. Meddelanden besvaras 2 ggr/vecka (under KOMiFORMs semesterstämgda perioder besvaras meddelanden inom 14 dagar).

 

Uppföljning via telefon, 15 minuter, 300 kr.

Efter en konsultation kan det komma upp frågor och funderingar, boka ett kortare telefonmöte för att få svar. I konsultationspaketen ingår ett telefonmöte mellan träff 1 och träff 2.

Eventuell uppföljning efter konsultationerna

Kost- och livsstilskonsultationer

Avstämning/uppföljning, 30 min:                                                        500 kr.
Avstämning/uppföljning, 60 min:                                                        800 kr.

Funktionsmedicinsk konsultation

Avstämning/Uppföljning, 30 min:                                                       600 kr.
Avstämning/Uppföljning, ev genomgång av nya tester, 60 min:             1000 kr.

 

Förlängd support/coaching

För dig som har behov av förlängd support efter de 5 månader som ingår i konsultationspaketen. 

Kost- och livsstilskonsultationer

Förlängd support, 3 månader:                                                           700 kr.
Förlängd support, 5 månader:                                                          1000 kr.

Funktionsmedicinsk konsultation

Förlängd support, 3 månader:                                                          1000 kr.
Förlängd support, 5 månader:                                                        1500 kr.       

                                   

Följ oss på sociala medier!